OTVORENE PRIJAVE ZA BESPLATNU EDUKACIJU ZA ZANIMANJE GERONTODOMAĆIN/CA I NJEGOVATELJ/ICA

U okviru EU projekta #SviZaLećevicu otvoren je javni poziv za iskaz interesa za besplatno osposobljavanje i edukaciju pet (5) nezaposlenih osoba za zanimanje gerontodomaćin/ca i pet (5) osoba za zanimanje njegovatelj/ica. Na poziv za iskaz interesa mogu se prijaviti nezaposlene osobe s područja Urbane aglomeracije Split, a koje su ujedno pripadnici najmanje jedne od sljedećih ranjivih skupina:

  • dugotrajno nezaposlene osobe
  • korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu

Zainteresirane osobe prijave mogu podnijeti u pisanom obliku i to poštom, e-mailom ili osobno na adresu:

Općina Lećevica, Trg Ante Bužančića Tice 1, 21202 Lećevica ili putem e-maila:
koordinator.lecevica@gmail.com

Rok za dostavu prijava je 20. srpnja 2022.godine, a u nastavku možete preuzeti Poziv i prijavni obrazac.